Most popular petitions in Iran in 2020

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

درخواست تغییر زمان آزمون های ارشد و دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشت1399

Created: 2020-05-07 Statistics

درخواست اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت از مقام معظم رهبری

Created: 2020-03-05 Statistics

همسان سازی حقوق و تبدیل وضعیت پرسنل شرکتی وزارت بهداشت و درمان کل کشور

Created: 2020-03-02 Statistics

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

Created: 2020-03-25 Statistics

دادخواهی مردمی برای نجات میراث فرهنگی ایران

Created: 2020-02-03 Statistics

درخواست جامعه مامایی ایران در آستانه روز ماما

Created: 2020-05-03 Statistics

Various Problems Of Booking Italian Embassy Appointments

Created: 2020-09-03 Statistics

لغو آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندان پزشکی

Created: 2020-03-01 Statistics

فاجعه محرومیت از تحصیل بهیاران

Created: 2020-03-29 Statistics

عدم بازتاب یا پیگیری مشکلات نیروهای شرکتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی علیرغم تماس ها و ارسال هزاران پیامک اعتراضی به آن سازمان

Created: 2020-04-10 Statistics

درخواست اصلاح تعرفه از روسای نظام پزشکی شهرستانها

Created: 2020-07-18 Statistics

درخواست استادان علوم پایه از سازمان بهداشت جهانی برای انجام اقدام موثر علیه تحریم‌های آسیب‌زننده‌ به سیستم بهداشتی ایران در مبارزه با کرونا

Created: 2020-03-20 Statistics

نامه درخواست تعطیلی مراکز آموزش دندانپزشکی و شبکه های خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به شیوع ویروس کرونا

Created: 2020-02-26 Statistics

نه به پنج به دو

Created: 2020-03-05 Statistics

نامه اعضای جامعه پزشکی کشور خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد برای رفع تحریم‌ها بر علیه ایران

Created: 2020-03-25 Statistics

1399نامه به وزیر بهداشت/دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

Created: 2020-09-21 Statistics

درخواست حذف شهریه آموزش مجازی

Created: 2020-04-09 Statistics

آزمون کتبی گواهینامه رانندگی در آلمان، به زبان پارسی Die theoretische Führerscheinprüfung in der persischen Sprache (Farsi)

Created: 2020-05-09 Statistics

درخواست تغییر سیستم ارزشیابی ترم 982 دانشگاه الزهرا

Created: 2020-06-20 Statistics

انجمن (بنیاد) نرم افزارهای آزاد/متن‌باز، پشت پرده مصادره یک هویت

Created: 2020-07-18 Statistics