Most Popular Petitions

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

درخواست دانشجويان کارشناسي ارشد رشته مشاوره در مامایی جهت ایجاد فرصت ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی سلامت جنسی

149 Created: 2019-12-21 Statistics

نامه‌ی سرگشاده‌ی طلاب و اساتید موسسه‌ی علمی تحقیقی مکتب نرجس (س) جهت آزادی خانم مرضیه هاشمی

157 Created: 2019-01-19 Statistics

نامه ی جمعی از متخصصین ترمیمی خطاب به جناب آقای دکتر حسن رزمی، دبیر شورای آموزش دندانپزشکی

142 Created: 2018-02-07 Statistics

the Embassy's Petition

144 Created: 2020-11-01 Statistics

درخواست حذف واحد‌های عملی دانشجویان هنر و انتقال آن به ترم آتی

143 Created: 2020-04-22 Statistics

درخواست اعضای هیئت علمی علوم پزشکی البرز برای منطقی سازی حقوق

137 Created: 2020-03-06 Statistics

تشکر و قدردانی متعهدین ضریب کا دندانپزشکی ازوزارت بهداشت

136 Created: 2016-09-12 Statistics

درخواست برگذاری امتحانات به صورت مجازی

132 Created: 2020-07-08 Statistics

اعتراض به شهریه

132 Created: 2021-01-21 Statistics

بازبینی در تعیین حد نصاب قبولی سهمیه های ایثارگران 25% و 5% در آزمون ورودی دانشگاه از 70% به حداقل 80% نمره آخرین فرد قبولی داوطلبان آزاد

81 Created: 2017-11-24 Statistics

اعنراض به اختصاص سهميه ٥% از سهميه دانشگاه ها به فرزندان رزمندگان

128 Created: 2018-09-10 Statistics

فعال سیاسی بیژن مرادی در خطر دیپورت به ایران توسط دولت ترکیه است

458 Created: 2024-03-24 Statistics

Urgent Needed Help to Stop Deportation of Mother & Daughter

307 Created: 2014-03-10 Statistics

درخواست برای تسریع واکسیناسیون دانشجویان دندانپزشکی

126 Created: 2021-03-06 Statistics

Save our 85 dogs and 20 puppies in Serbia!

2409 Created: 2015-07-27 Statistics

PETITION TO ELIMINATE UNREASONABLE VISA PROCESSING TIME IN CANADI

253 Created: 2011-11-25 Statistics

dontsell

122 Created: 2015-01-01 Statistics

Beskyt Graceland Randers Navnet!

5056 Created: 2015-09-04 Statistics

کمپین نجات بیمارستان مسیح کرمانشاه

124 Created: 2020-03-21 Statistics

درخواست تزریق واکسن کرونا به روانشناسان شاغل در مراکز درمان سوء‌ مصرف

123 Created: 2021-04-17 Statistics