Most Popular Petitions

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

درخواست حذف شهریه آموزش مجازی

544 Created: 2020-04-09 Statistics

نامه متعهدین ضریب کا دندانپزشکی به معاونت آموزشی وزارت بهداشت

533 Created: 2016-05-03 Statistics

اعلام حمایت دانشجویان از اعمال دستور وزیر محترم بهداشت برای انتقال دانشکده ی مامایی به دانشکده ی پزشکی

528 Created: 2018-01-24 Statistics

آزمون کتبی گواهینامه رانندگی در آلمان، به زبان پارسی Die theoretische Führerscheinprüfung in der persischen Sprache (Farsi)

18008 Created: 2020-05-09 Statistics

free iranian Soldier

557 Created: 2014-03-11 Statistics

Radioygraduated

476 Created: 2017-01-24 Statistics

نامه دستیاران رادیولوژی در اعتراض به گایدلاین های ابلاغی وزارت بهداشت

473 Created: 2017-12-28 Statistics

دادخواست اعتراضی سهامداران پدیده شاندیز به مقام معظم رهبری به دلیل عدم رسیدگی مسوولین

466 Created: 2015-10-28 Statistics

Various Problems Of Booking Italian Embassy Appointments For The Academic Year (2021-2022)

464 Created: 2021-08-18 Statistics

radioanjoman

436 Created: 2015-01-31 Statistics

Eteraz dvm

776 Created: 2019-02-09 Statistics

Medical doctors plea for investigation into Hajj Stampede disasterدرخواست جامعه پزشكان در مورد بررس

422 Created: 2015-09-29 Statistics

درخواست تغییر سیستم ارزشیابی ترم 982 دانشگاه الزهرا

426 Created: 2020-06-20 Statistics

کاشان در آستانه فاجعه ای بزرگ-نامه سرگشاده جمعی از پزشکان، پرستاران و کادر درمان شهرستان کاشان و آران و بیدگل

401 Created: 2021-08-05 Statistics

انجمن (بنیاد) نرم افزارهای آزاد/متن‌باز، پشت پرده مصادره یک هویت

462 Created: 2020-07-18 Statistics

اعلام حمایت جامعه مامائی از اعمال دستور وزیر محترم بهداشت برای انتقال گروه های مامایی به دانشکده های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

391 Created: 2018-02-05 Statistics

نامه اعتراض جمعى از اعضاى هيات علمى دندانپزشكى به كتاب ملى

388 Created: 2017-07-28 Statistics

تعهد منتخبین نظام پزشکی به آرا جامعه پزشکی

354 Created: 2021-08-03 Statistics

اعتراض به تعطیلی برنامه سمت خدا

361 Created: 2014-05-13 Statistics

توقف تاسیس رشته ی کاردرمانی در دانشکده های توانبخشی

357 Created: 2020-02-14 Statistics