Most Popular Petitions

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

اعتراض به کم شدن زمان آموزشی درس مبانی اندو ۲

80 Created: 2018-09-02 Statistics

اعتراض به شهریه

77 Created: 2020-07-28 Statistics

Stop the deportation and guarantee the protection of Alireza Hassan Beigi against a death sentence in Iran!

2458 Created: 2023-07-20 Statistics

Iran Sectoin IEEE irresponsibility

70 Created: 2017-01-21 Statistics

فریادی که شنیده نشد

67 Created: 2022-06-09 Statistics

Sydney 188 Applicants

72 Created: 2022-02-14 Statistics

R link limitation for iran

67 Created: 2018-01-29 Statistics

کمپین اعتراض به تصرف ظالمانه بخش هایی از خاک استان لرستان و چهار محال و بختیاری

74 Created: 2018-01-23 Statistics

درخواست اقدام ازانجمن محترم صنعت پخش دارو وشرکت های پخش برای آزادی دکترگودرزی_داروسازموسس اززندان جهت اعاده طلب شرکت های پخش دارو

67 Created: 2019-12-06 Statistics

iranian soldiers

69 Created: 2014-03-11 Statistics

Protest Against Closing Down the Lukács Archive

11067 Created: 2016-03-08 Statistics

درخواست رسیدگی به معوقات بیمه سلامت

66 Created: 2018-07-27 Statistics

نامه به دكتر ظريف در مورد نيروگاه متسامور

42 Created: 2017-12-12 Statistics

درخواست تمدید فرصت انتخاب رشته / ویرایش

64 Created: 2016-08-22 Statistics

UNIran

136 Created: 2013-11-27 Statistics

درخواست تجدیدنظر در رفرنسهای اعلام شده برای آزمون بورد ارتودونسی 98

62 Created: 2018-11-16 Statistics

Support Filipino Sign Language Act of 2012 - House Bill 6079

1493 Created: 2012-10-20 Statistics

Rio+20 Call from Lawyers and Organizations

251 Created: 2011-10-17 Statistics

درخواست اجرای آیین نامه تاسیس داروخانه

52 Created: 2022-04-21 Statistics

درخواست در اختیار گذاشتن بخش ترمیمی

62 Created: 2018-10-04 Statistics