Most Popular Petitions

  • Country: Iran
  • Language: English
All time | 24 hours | 7 days | 30 days | Last month | 12 months | This year (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

درخواست دستياران براي فرصت مناسب براي شروع بخش ها

209 Created: 2016-09-13 Statistics

نامه اعتراضی دستیاران رادیولوژی به دکتر فاضل

205 Created: 2018-02-18 Statistics

درخواست سهامداران برای استیضاح وزیر اقتصاد

200 Created: 2015-01-06 Statistics

Stop killing stray dogs

3970 Created: 2014-03-08 Statistics

اعتراض به شیوه نامه ازمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

207 Created: 2021-01-26 Statistics

Visa-Probleme für Iraner, die nach Deutschland auswandern wollen

205 Created: 2020-06-28 Statistics

بیانیه شماره 2 مجمع هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ارتباط با وقایع اخیر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

216 Created: 2022-11-19 Statistics

جمع آوری امضاء برای ابطال حکم اعدام #سهیل_عربی

502 Created: 2014-11-26 Statistics

گزینش ذخیره

188 Created: 2016-09-22 Statistics

نامه متخصصین طب اورژانس به وزیر بهداشت جهت پیگیری مطالبات و موانع رشته تخصصی طب اورژانس

188 Created: 2020-09-19 Statistics

شکایت به کمیته پیوند وزارت بهداشت

182 Created: 2022-02-01 Statistics

برگزاری امتحان پایان ترم به صورت مجازی

174 Created: 2020-06-01 Statistics

Save Mateo Kovacic!

5259 Created: 2015-06-06 Statistics

اجرایی شدن کاهش یکسال از زمان طرح برای دستیاران کودکان ورودی ۹۳ با توجه به سه ساله شدن مجدد دوره کودکان

182 Created: 2018-12-07 Statistics

BAN ECT (Electroconvulsive therapy) in Australia

181 Created: 2015-09-29 Statistics

اعتراض اعضای هیات علمی به تداوم برخوردهای ناصواب

159 Created: 2022-06-27 Statistics

PAYMENT ISSUE FOR QATAR WORLDCUP 2022

155 Created: 2022-05-14 Statistics

درخواست اعطای مجوز کار به دانشجویان داروسازی ورودی مهر ۹۴

154 Created: 2020-03-03 Statistics

Appuntamenti per ottenere il visto

591 Created: 2017-03-13 Statistics

سهمیه زنان

154 Created: 2017-12-11 Statistics